یه سوال کلیشه ای

زبان بدن چیست ؟

زبان بدن همون حرفیه که زده میشه ولی شنیده نمیشه

این تعریف شخص من از زبان بدنه

مجموعه ای از حرکات و حالاتی که توسط همه افراد صورت میگیره ولی لزوما توسط همه ی آدما فهمیده نمیشه .

درک و فهم این مبحث بدون ذره ای شک شما رو در هر مرحله ای از مذاکره و فروش و حتی زندگی شخصی نتایج متفاوتی و برای شما رقم میزنه .

قراره اینجا درباره این موضوع مفصل صحبت کنیم کتاب و فیلم های آموزشی خیلی خوبی و بهتون معرفی کنیم که حسابی امیدوارم بهتون کمک کنه بتونید ازشون استفاده کنید