محتوا همون چیزیه که مخاطب یا مشتری بخاطر اون شما رو دنبال میکنه و یک محتوای خوب میتونه این مخاطب بالقوه رو به یک مشتری بالفعل تبدیل کنه .

مردم دیگه از تماشای عکس های محصول و تصاویر صرفا تبلیغاتی شما خسته شدن اونا میخوان شما چیزی برای عرضه داشته باشید اونا میخوان داستان شما رو بشنون .

داستانی که مال شماست حاصل کپی و پیست نیست و زاییده ی ذهن خودتونه . محتوا همون چیزیه که مخاطب و واژه واژه به دنبال خودش میاره و اونو ترغیب میکنه که برای شما و خدمات شما یا محصول شما هزینه کنه .

سوال مخاطب اینه که من برای چه چیزی دارم هزینه میکنم برای کدوم ارزش افزوده هشتاد درصد تصمیم گیری های خرید مشتریان از روز احساسات نشات میگیره و یک محتوا خوب دقیقا همین احساسات و هدف قرار میده و سعی میکنه با تحریک همین احساسات ارزش خودشو ارائه بده.