یکی از روش های نوین بازاریابی در جهان استفاده از بازاریابی سبز (Green marketing) می باشد .

در این شیوه موسسات و بنگاههای تجاری سعی بر این کرده تا با توجه به وظایف اجتماعی خود و ارزش نهادن به ارزش های اجتماعی به ویژه محیط زیست نام و برند خود را در اذهان عمومی مطرح کرده و از این طریق حسن نیت خود را نسبت به محیط زیست ثابت نمایند .

این شیوه شاید به صورت مستقیم در فروش و افزایش سود تاثیر گذار نباشد ولی به مرور زمان تاثیر خود را بر نام برند گذاشته و به ساخت وجه ای مثبت از برند کمک شایانی می نماید.