بازاریابی تلفنی یکی از انواع بازاریابی است که در جهان از سال 1982 توسط ناجی تهرانی با به انتشار رسیدن مجله ی بازاریابی تلفنی به ثبت رسید .

این نوع بازاریابی از نوع بازاریابی مستقیم می باشد که در آن فروشنده از تلفن استفاده می کند تا با مشتریان ارتباط برقرار کند و آنها ترغیب کند تا نهایتا بتواند محصول و یا خدماتی را به آنها عرضه کند .

بازاریابی تلفنی صحبت با کسی است که شما را نمی شناسد ، نمی بیند اما شما قصد دارید از وی پولی دریافت نمایید و به او محصول یا خدماتی ارائه کنید .

بازاریابی تلفنی ابزاری دوسویه بوده که در راه توسعه اهداف تجاری سازمان کاربرد دارد .

یکی از مزایای قابل ذکر این نوع بازاریابی در این است که در بازاریابی تلفنی علاوه بر اینکه شما می توانید محصول خود را معرفی نمایید می توانید از نظرات مشتریان مطلع شده و راه ارتباطی پایداری را با آنها برقرار کنید.

در اینجا قصد داریم تا در کنار یکدیگر این نوع بازاریابی را شناخته و از آن به نحو احسنت در شغل و حرفه ی خود بهره ببریم .

ممنون از توجه شما…