معرفی و خرید کتابِ «البته واضح و مبرهن است: رساله‌ای در مقاله نویسی»

رساله ای در مقاله نویسی

قواعد اصلی مقاله‌ نویسی با ضیا موحد در کتاب البته واضح و مبرهن است اگر از دسته‌ افرادی باشید که نسبت به مقالات علمی و عمومی علاقه دارید و یا شغل شما دقیقا با نوشتن مقالات گره خورده باشد، قطعا نام “ضیا موحد” را بارها شنیده‌اید. ضیا موحد یکی از برترین افراد حال حاضر دنیا […]