چرا از علائم نگارشی استفاده می کنیم؟

علائم نگارشی

یکی از مهم‌ترین عوامل نگارش یک محتوای خوب و سنجش کیفیت یک محتوا استفاده  درست از علائم نگارشی درست و به‌جا در کنار کیفیت خوب نوشته است، علائمی از قبیل ویرگول، نقطه، نقطه ویرگول، پرانتز، گیومه و … که در چند سال اخیر به ندرت شاهد رعایت درست این مهم در متون نگارشی به خصوص […]